Gregorian Calendar

Months

January: ཟླ་བ་དང་པོ་ (ཟླ་༡)

February: ཟླ་བ་གཉིས་པ་ (ཟླ་༢)

March: ཟླ་བ་གསུམ་པ་ (ཟླ་༣)

April: ཟླ་བ་བཞི་པ་ (ཟླ་༤)

May: ཟླ་བ་ལྔ་པ་ (ཟླ་༥)

June: ཟླ་བ་དྲུག་པ་ (ཟླ་༦)

July: ཟླ་བ་བདུན་པ་ (ཟླ་༧)

August: ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ (ཟླ་༨)

September: ཟླ་བ་དགུ་པ་ (ཟླ་༩)

October: ཟླ་བ་བཅུ་པ་ (ཟླ་༡༠)

November: ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པ་ (ཟླ་༡༡)

December: ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ་ (ཟླ་༡༢)

Days

Sunday: གཟའ་ཉི་མ་ (ཉི་མ་, ཉི)

Monday: གཟའ་ཟླ་བ་ (ཟླ་བ་, ཟླ)

Tuesday: གཟའ་མིག་དམར་ (མིག་དམར་, མིག)

Wednesday: གཟའ་ལྷག་པ་ (ལྷག་པ་, ལྷག)

Thursday: གཟའ་ཕུར་བུ་ (ཕུར་བུ་, ཕུར)

Friday: གཟའ་པ་སངས་ (པ་སངས་, སངས)

Saturday: གཟའ་སྤེན་པ་ (སྤེན་པ་, སྤེན)

For further information on calendar data, see  Unicode Technical Report #35.