Gregorian Calendar

Months

January: Mwedi Ntandi (Jan, J)

February: Mwedi wa Pili (Feb, F)

March: Mwedi wa Tatu (Mac, M)

April: Mwedi wa Nchechi (Apr, A)

May: Mwedi wa Nnyano (Mei, M)

June: Mwedi wa Nnyano na Umo (Jun, J)

July: Mwedi wa Nnyano na Mivili (Jul, J)

August: Mwedi wa Nnyano na Mitatu (Ago, A)

September: Mwedi wa Nnyano na Nchechi (Sep, S)

October: Mwedi wa Nnyano na Nnyano (Okt, O)

November: Mwedi wa Nnyano na Nnyano na U (Nov, N)

December: Mwedi wa Nnyano na Nnyano na M (Des, D)

Days

Sunday: Liduva lyapili (Ll2, 2)

Monday: Liduva lyatatu (Ll3, 3)

Tuesday: Liduva lyanchechi (Ll4, 4)

Wednesday: Liduva lyannyano (Ll5, 5)

Thursday: Liduva lyannyano na linji (Ll6, 6)

Friday: Liduva lyannyano na mavili (Ll7, 7)

Saturday: Liduva litandi (Ll1, 1)

For further information on calendar data, see  Unicode Technical Report #35.