Gregorian Calendar

Months

January: Bisha Koobaad (Kob, K)

February: Bisha Labaad (Lab, L)

March: Bisha Saddexaad (Sad, S)

April: Bisha Afraad (Afr, A)

May: Bisha Shanaad (Sha, S)

June: Bisha Lixaad (Lix, L)

July: Bisha Todobaad (Tod, T)

August: Bisha Sideedaad (Sid, S)

September: Bisha Sagaalaad (Sag, S)

October: Bisha Tobnaad (Tob, T)

November: Bisha Kow iyo Tobnaad (KIT, K)

December: Bisha Laba iyo Tobnaad (LIT, L)

For further information on calendar data, see  Unicode Technical Report #35.